Caritas Betuwe West

 

Beste leden van de Caritas Werkgroep,

Bij deze wensen wij jullie een hele fijne kerst toe en het aller beste voor

2020 voor jullie allemaal.

Wij zijn erg dankbaar voor wat jullie voor ons hebben gedaan.

Namens :…. “een familie met jonge kinderen”

november 2019 Maurik,

Tafels van Hoop in Maurik

Elk jaar gaan Maurikers met en zonder migratieverleden met elkaar aan tafel. In de Sint Maartenskerk in Maurik zijn de Tafels van Hoop gedekt. Velen van de 70 bezoekers namen iets mee uit de keuken van hun eigen land van herkomst. Dat waren er acht. De meeste mensen hebben iemand ontmoet, die ze nog nooit eerder ontmoet hadden. Zelf zat ik met een gezin uit Aleppo aan tafel, een stad die ik elf jaar geleden zelf heb bezocht. Het was gezellig. We zullen elkaar zeker groeten als we elkaar op straat tegenkomen.

Dom toevallig was er iemand jarig. We zongen een Nederlandstalig “lang zal ze leven”. Mensen uit Congo en Kroatië zongen daarop ‘hun’ verjaardagslied.

De Tafel van Hoop is een initiatief van de Rooms-katholieke en de Protestantse geloofsgemeenschap in Maurik. Marianne van Amelsfort en Ds. Simon de Kam waren dit jaar gastheer en gastvrouw. Financieel is deze Tafel van Hoop mede mogelijk gemaakt door de Caritas Maurik

Ed van de Moosdijk

Diaconale werker


November 2019 Trouw van 8 november geeft de eerste resultaten van de enquête Armoede in NL . Wij hebben eraan meegedaan. Je leest iets over de bijdrage van de kerken.


Minder kerkgangers, maar meer hulp

armenhulp - Vrijwilligers in de kerk doen met z'n allen het sociale werk van 853 fulltimers. Dat is meer dan drie jaar geleden.

MAAIKE VAN HOUTEN, REDACTIE RELIGIE EN FILOSOFIE

Kerken krimpen, maar de mensen die nog lid zijn, helpen meer mensen in nood dan drie jaar geleden. Doordat minder mensen meer doen, hebben de kerken hun sociale hulp op peil kunnen houden of zelfs uitgebreid.

Zo'n 25.000 kerkelijke vrijwilligers waren afgelopen jaren actief met geld, maaltijden, administratieve hulp en opvang van mensen aan de onderkant van de samenleving. Omgerekend doen zij het werk van 853 fulltimekrachten, zo staat in het rapport Armoede in Nederland 2019. De gezamenlijke kerken brengen elke drie jaar zo'n onderzoek uit naar het kerkelijk diaconale werk voor mensen in armoede.

Ondanks de economische bloei, klopt een groeiend aantal mensen aan bij katholieke parochies en protestantse kerken van allerlei snit. Hun aantal steeg van 49.500 naar 62.500. Diaconale organisaties werken, zo constateren de onderzoekers, 'laagdrempelig en mensgericht'. En de kerk biedt hulp 'zonder aanziens des persoons', zowel mensen binnen de kerk als buitenkerkelijken kunnen er terecht. Ze kregen samen ongeveer 15 miljoen euro aan directe financiële steun, een stijging van 1,5 miljoen vergeleken met drie jaar geleden.

Voor het eerst staan asielzoekers en vluchtelingen bovenaan de lijst van mensen die een beroep doen op kerken. Eerder klopten vooral alleenstaande ouders aan, zij staan nu op nummer twee. Werklozen en mensen met psychische problemen melden zich ook vaak, net als AOW'ers en zzp'ers met weinig inkomsten. De meest voorkomende problemen zijn schulden, en moeite de eindjes aan elkaar te knopen met een jarenlang laag inkomen.

De kerk biedt deze groepen individuele hulp, maar steunt ook bijvoorbeeld voedselbanken en inloophuizen waar de meest kwetsbaren worden opgevangen. Ook daarin is een groei te zien: kerken gaven in 2015 ruim 15 miljoen euro uit aan deze collectieve voorzieningen, het afgelopen jaar was dat bijna 17 miljoen. In totaal wordt er zo'n 40 miljoen euro besteed aan armoedebestrijding, 4 miljoen meer dan drie jaar geleden en 10 miljoen meer dan tien jaar geleden.september 2019, Werkgroep Culemborg,

Beste Bert, Bert en Ditmar,


Zoals bij jullie bekend ondersteunt Stichting Hulpgroep Laag Inkomen sinds 2017 wekelijks ongeveer 25 huishoudens in Culemborg met een krat met levensmiddelen en toiletartikelen. Gelukkig vinden sommigen de weg om zelfstandig rond te komen. Helaas komen er ook maandelijks nieuwe aanmeldingen binnen, waardoor de grootte van de groep ongeveer gelijk blijft.

De hulp die wij bieden kunnen wij alleen realiseren door de structurele ondersteuning van particulieren en bedrijven. Een van deze ondersteuners is natuurlijk Stichting Caritas. In 2018 hebben wij van jullie een mooi bedrag ontvangen waardoor wij onder andere onze leden voor 2x per week verse groente en fruit kunnen geven in plaats van 1x per week.


Hartelijk bedankt voor jullie steun.


Met vriendelijke groet,


Penningmeester

Stichting Hulpgroep Laag Inkomen


juli 2019 Kees Aben heeft een interview in de lokale krant. Zie:

https://www.zakengidstiel.nl/reader/58797/1192562/voor-alle-gezinnen-die-in-nood-zijn-kees-aben-nieuwe-voorzitter-caritas 


mei 2019; Introductie avond nieuwe leden,


Woensdag 24 april jl. heeft de PCI van West Betuwe weer een introductie avond georganiseerd. Deze is bedoeld voor nieuwe leden van de caritas werkgroepen in de regio West-Betuwe. Dit gebeurt elk jaar als er nieuwe leden zijn bijgekomen en als er genoeg animo is. Op zo’n avond wordt er kennis gemaakt met de nieuwe mensen in de werkgroepen en wordt door het bestuur de doelstelling van de Caritas duidelijk gemaakt, ook de richtlijnen en kaders worden uitgelegd. Ook de sociale kaart wordt genoemd en de daarbij behorende onderlinge contacten. Met een hapje en een drankje wordt de avond informeel door gebracht en wordt er ook casuïstiek besproken. Het wordt erg op prijs gesteld, mensen voelen zich opgenomen in een groep van weldoeners. Bij bijzondere hulpvragen in de toekomst schromen ze niet om elkaar om raad te vragen. Op deze manier wordt verbinding gemaakt en is het caritasberaad laagdrempeliger om in te stappen.


Anky Morshuismei 2019 van TOV uit Tiel

Van Caritas hebben wij een beamer met scherm en een AED gekregen. Wij zijn hier super blij mee!

Wij willen u als gever enorm bedanken!

Bij TOV organiseren wij maaltijden voor mensen die het financieel minder hebben of vaak alleen eten en behoefte hebben aan contacten. We maken ook traktaties voor kinderen die wonen in gezinnen waar ze niet het geld hebben om een leuke traktatie te maken en wij hebben een supermarkt waar mensen gratis etenswaren kunnen ophalen als ze om welke reden dan ook niet bij de voedselbank terecht kunnen. 

Groetjes Marian

april 2019 Werkgroep Maurik,


Hoe mooi kan het zijn….

Wat fijn kan het zijn, dat je als werkgroep naast mensen / gezinnen een steuntje in de rug te geven op het gebied van een stukje materiële ondersteuning, ook nog wat extra’s kan doen.

twee voorbeelden waar de Werkgroep Maurik de laatste periode bij betrokken was:


Een oma besluit haar kleinzoon in huis te halen omdat de ouders door drank- en huwelijksproblemen niet in staat zijn het kind de juiste opvoeding en begeleiding te geven. Haar kleinzoon is heel blij met de opvang die oma geeft en wil iets van zijn verdere leven maken. Een en ander komt ter sprake bij het bezoek van een Caritas werkgroeplid. Oma zegt, mijn kleinzoon heeft een technische inslag, In huis doet hij allerhande karweitjes voor mij. Hij zou heel graag van opleiding willen switchen en naar een technische school willen en een vak willen leren.

We nemen contact op met een ondernemer. Deze zorgt voor een baan en daarnaast voor een schoolopleiding. De ondernemer dankt ons later voor het aanbrengen van deze werknemer.

-------------------------

Bij het invullen van een hulpvraag en het huisbezoek, komen we tot de ontdekking dat een mevrouw niet kan lezen en schrijven. De oorzaak ligt in een schrijnende situatie waarin zij als kind is opgegroeid.

Ze wordt allereerst geholpen met een boodschappen bon, maar we vinden ook dat het daarmee niet op kan houden. We stellen de vraag of ze niet graag alsnog zou willen lezen en schrijven. Oh als dat eens mogelijk was zegt zij, dat zou mij echt helpen. Maar ik durf niet.

We nemen contact op met de gemeente Buren en het ROC, voor een cursus lezen en schrijven. Om de angst voor het onbekende te overwinnen regelen we ook iemand deze mevrouw speciaal begeleidt. Mevrouw vindt het best heel moeilijk, maar doet enorm haar best, deze kans aan te grijpen en hier een succes van te maken.

Het geeft veel voldoening om naast de financiële steun ook wat extra’s te kunnen doen.