Caritas Betuwe West

Bestuur


Het bestuur is als volgt samengesteld: 

  • Kees Aben, voorzitter
  • Nico ten Wolde, penningmeester
  • Ina Kroeze, secretaris
  • Anky Morshuis, aanspreekpunt Werkgroepen
  • Cees van Laarhoven, aandachtsgebied pr en communicatie


Het bestuur van de Caritas Betuwe West beheert het vermogen, dat in het verleden is bijeengebracht via schenkingen en legaten van parochianen en ziet er op toe dat de gelden op de juiste wijze worden besteed.